ორგანიზაცია “მომავლის კვალი” მხარს უჭერს ადგილობრივენოვან მოსახლეობას მათი მშობლიური ენისა და კულტურის სიმდიდრე და მრავალფეროვნება გამოიკვლიონ და შეინარჩუნონ.

ადგილობრივი კულტურის უნიკალურობა და სიმდიდრე მათ ენაში აისახება, ამიტომ ენების დოკუმენტაცია და განვითარება – ჩვენი ორგანიზაციის ძირითადი მიმართულებაა. მათი კულტურული მემკვიდრეობის შესანარჩუნებლად ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად მუშაობის გარდა, ჩვენ ასევე ვთანამშრომლობთ აკადემიურ და სამეცნიერო ორგანიზაციებთან, რომლებიც ამ ენებს იკვლევენ.ჩვენ ასევე ვმუშაობთ იმაზეც, რომ ამ ენების არქივები შევქმნათ, რათა ენა მომავალი თაობებისთვის შენარჩუნდეს.